Kristna fredsršrelsen i Gšteborg

 

Du vet vŠl att stŒ och se pŒ

ocksŒ det Šr ett sŠtt

att hŒlla med

 

Denna sŒngtext av Anders Edenroth i vokalgruppen The Real Group fŒngar nŒgot vŠsentligt av vad ickevŒld Šr. Och vad det inte Šr. Att stŒ och se pŒ nŠr nŒgon blir illa behandlad Šr inte ickevŒld. IckevŒld Šr att vara en god medmŠnniska och ingripa mot vŒld och fšrtryck, vare sig det sker lŒngt borta i ett annat land eller pŒ spŒrvagnen pŒ vŠg till jobbet. IckevŒld Šr att verka fšr ett samhŠlle och en vŠrld dŠr vŒldet fšrebyggs, att kŠmpa fšr rŠttvisa, att motverka fiendebilder och att bygga goda relationer med mŠnniskor som vi inte sjŠlvklart har goda relationer med.

 

Lokalgruppen i Gšteborg vill verka fšr att ickevŒldets idŽ och praktik stŠrks, framfšrallt i fšrsamlingar i vŒrt omrŒde. IckevŒldet har djupa rštter i kristen tro och vi vill inspirera mŠnniskor att finna dem.

 

Senaste nytt

 

8-9 september

 

Kristen-muslimsk ickevŒldskurs

 

 

Plats: MariagŒrden, Gšteborg

 

Info och anmŠlan: hasse.leander@gmail.com, 0703 99 22 34

 

Arr: Kristna Freds Gšteborg, G-Kriss, IbnRushd och Muslimska Fredsagenterna

 

 

 

 

11 september

 

VŠnskapsmatch i fotboll mellan kristna och muslimer

 

 

Plats: Heden, Gšteborg

 

Arr: Kristna Freds Gšteborg, G-Kriss, IbnRushd och Muslimska Fredsagenterna

Den 11 september har blivit en dag som vi sammanknippar med fientlighet mellan vŠstvŠrlden och Islam. Fšr att gšra nŒgot Œt de fšrdomsfulla bilderna av Óde andraÓ vill vi arrangera en vŠnskapsmatch i fotboll mellan kristna och muslimer den 11 september i Œr. Fotbollsmatchen Šger rum pŒ Heden och ska ha karaktŠren av en positiv och lekfull manifestation med tŠlt, matserveringar och nŒgra kŠnda namn som exempelvis kommentator, sjukvŒrdare och domare.

 

Syftet Šr att ta vara pŒ den laddning som ligger i datumet och att omskapa den laddningen till nŒgot hoppfullt. Att glšmma kan vi inte gšra, men vi kan vŠlja hur vi vill minnas och framfšrallt vad vi vill gšra av detta minne idag, sex Œr senare. Vi ser ocksŒ ett stort vŠrde i att fšretrŠdare fšr de bŒda religionerna mšts i ett sŒdant folkligt sammanhang dŠr man samlas kring det mŠnskliga och lekfulla som ligger i en vŠnskapsmatch i fotboll.

 

Programmet bšrjar kl 16 med nŒgon timme av introducerande ickevŒldsšvningar i tŠltet.

Sedan kommer biskop Carl-Axel Aurelius sŠga nŒgra ord.

En muslimsk representant kommer ocksŒ att hŠlsa vŠlkommen.

DŠrefter ska laguppstŠllningarna gŒs igenom av kommentatorn, en kŠnd fotbollsspelar-veteran.

Kl 18 blŒser domaren (ocksŒ en kŠndis) igŒng vŠnskapsmatchen.

Om nŒgon skulle vricka foten eller liknande sŒ finns ett sjukvŒrdsteam vid sidan under ledning av en symboliskt viktig person.

Cirka kl 19, nŠr matchen Šr slut, blir det prisutdelning.

Under tiden kommer det finnas matfšrsŠljning, cafŽer och musikupptrŠdande omkring planen.

 

Vill du vara med och hjŠlpa till, kontakta nŒgon av de undertecknade.

 

 

 

 

PŒ uppdrag av de initiativtagande fšreningarna

 

Kristna Fredsršrelsen Gšteborg Ð kontakt: Hasse Leander 0703 99 22 34

 

Kristna Studentršrelsen Gšteborg Ð kontakt: Lisa Westberg

 

Muslimska Fredsagenter i Gšteborg Ð kontakt: Zana Muhammed

 
 Kontakt med KrF Gšteborg

 

Kontakta gŠrna nŒgon av lokalgruppens styrelse (fšr att undvika spam har vi gjort mellanslag i e-postadresserna):

 

 

Hasse Leander, ordfšrande, prŠst i Svenska kyrkan

E-post: hasse.leander @ svenskakyrkan.se

 

Evert Eggelind, pastor i Svenska Missionskyrkan

E-post: evert @ betlehemskyrkan.smf.se

 

Karin Karlsson, prŠst i Svenska kyrkan

E-post: karin.karlsson @ svenskakyrkan.se

 

David Norlin, studerande

david.norlin @ gmail.com

 

Annika Spalde, diakon i Svenska kyrkan

E-post: annikaspalde @ hotmail.com

 

Britt SylvŽn, diakon i Svenska kyrkan

E-post: britt.sylven @ svenskakyrkan.se

 

Robin Zieseniss, prŠst i Svenska kyrkan

E-post: alatar @ cd.chalmers.se